Location: Home > Praktische info > Sport
Instellingen
Fontsize:
Laatste update
September 03. 2020 19:19:42

Sport

 

Bewegingsopvoeding en zwemmen
De leerlingen volgen twee lessen bewegingsopvoeding per week. Uitgezonderd
de kleuters krijgen ze om de 14 dagen één zwemles. De leerlingen van type 2 gaan
wekelijks zwemmen.
Tijdens de turnlessen dragen de kinderen het turnuniform van de school.

Het turngerief (van naam voorzien):

lo1

(turnbroekje en T-shirt kunnen in de school aangekocht worden aan inkoopprijs)

Om hygiënische reden wordt aan de kinderen gevraagd het turngerief tijdens de
verlofperiodes te laten wassen.

Het zwemgerief (van naam voorzien):

 

 

 

 

 

Bij zwem- en turnlessen is het dragen van juwelen verboden.
Turnen en zwemmen behoren tot de verplichte leervakken en moeten door de leerlingen
gevolgd worden.
Slechts met een geschreven toelating, ondertekend door de ouders, kan een leerling
uitzonderlijk ontslagen worden van de zwem- of turnles.
Wie om medische redenen gedurende een langere periode niet aan turn- of zwemlessen
mag meedoen, dient een medisch attest te bezorgen aan de turnleerkracht.
Leerlingen die niet kunnen gaan zwemmen blijven in de school.

 

vorige top volgende